Aatikel a Ɛwɔ So Ndɛ

Patrick Awuah Jr. yɛ Ashesi Sukuupɔn - sukuu a ɛnhwehwɛ sika na ɛde ne ho fi aban ho - no hyehyɛfo ne ne kannifo a ɛwɔ Accra, Ghana no, na wɔbue sukuu yi wɔ afe 2001 mu na ne sukuufo no wie wɔ 2005 mu. Ɛbere a ɔtenaa United States ɛkɔ bɛyɛ mfe aduonu no, Awuah baa n'akyi baa Ghana, beae a ɔbesii Ashesi Sukuupɔn no. Nnipa a ɔde fii sukuupɔn no ase yɛ 30 pɛ, nanso nnɛ, ɔwɔ sukuufo bɛboro 500. Awuah adi mfe 47, wɔaware na ɔwɔ mma mmienu.... Toa so wɔ ha

In the news

Language