Difference between revisions of "Anwanwadeɛ"

remove useless link
(remove useless link)
Anwanwadeɛ gyina hɔ ma bribi [[a]] wɔ yɛ a ɛyɛ nwanwa. ɛyɛ bribi a ɛboro adwen ne ntease so.
 
Anwanwadeɛ gyina hɔ ma bribi [[a]] wɔ yɛ a ɛyɛ nwanwa. ɛyɛ bribi a ɛboro adwen ne ntease so.
231

edits