Sika Mpoano

"Sika Mpoano" yɛ Akan nkyerɛase firi borɔfo kasa no ne "Gold Coast". Ngyiresi aborɔfo a na wɔdi tumi wɔ Akanfo na amanaman a wɔbɛn wɔn no, too asaase no din "Sika Mpoano" ɛnam sikamfutuw a na ɔwɔ asaase no do pii no.

NkekahoEdit