Osuahunu

Kyerɛ Twi kasa a atwerɛsɛm yi ɛwɔ mu. Kasa ahorow a wobɛtumi akyerɛ ɛne: Akuapem, Asante, Fante.

Osuahunu yɛ asuade a obi anaya de nam nneɛma wasua, nsɛm a ato no ne neɛma w'afam.