Okuafo

Obi a ɔyɛ asase dwuma
Kyerɛ Twi kasa a atwerɛsɛm yi ɛwɔ mu. Kasa ahorow a wobɛtumi akyerɛ ɛne: Akuapem, Asante, Fante.

Nhwɛsode:SprotectNhwɛsode:Infobox OccupationOkuafo yɛ obi a n'adwuma ne afuyɛ anaa mmoa yɛn.