Nyarewa

Ɛyɛ nyarewa bi a ɛba yɛn nnipadua mu ma yɛnya atinka sɛ biribi ate kyema wɔ yɛn nnipadua no mu.
Kyerɛ Twi kasa a atwerɛsɛm yi ɛwɔ mu. Kasa ahorow a wobɛtumi akyerɛ ɛne: Akuapem, Asante, Fante.

Nyarewa gyina hɔ ma yarɛ ahorɔw bebree

Nyarewa ho mfoni