Ntoaso sukuu

Kyerɛ Twi kasa a atwerɛsɛm yi ɛwɔ mu. Kasa ahorow a wobɛtumi akyerɛ ɛne: Akuapem, Asante, Fante.

Ntoaso sukuu yɛ sukuu a wɔ de ntoaso nkyerɛkyerɛ ma

Tóth Árpád Gimnázium,Ntoaso sukuu