Mmara

Ɛyɛ nhyehyɛeɛ a aban mpaninfoɔ de agu akwan mu sɛ yɛ nni so
Wɔatwerɛ nsɛm wei ɛwɔ Asante kasa mu

Mmara yɛ nhyehyeɛ a wɔde gu akwan mu na ama nnipa anante wɔ ɛkwan a ɛteɛ so wo oman bi mu.