Jerry John Rawlings

You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Wɔwoo Jerry John Rawlings Obiradze-Ayɛwohomumu 22 afe 1947. Ɔ wuee Obubuo da 12 wɔ afe 2020 mu. Nna ne maame yɛ Gaanani. Ne papa so nna ɔyɛ Skɔtlandni. Ɔwarr Nana Konadu Agyemang-Rawlings Ne mba yɛ anan-- mbaa baasa na barima koro.

Jerry Rawlings 2.jpg

Ɔsuaa ade wɔ Achimota Skuul na Ghana Military Academy and Training School wɔ Nkran Tehyi. Dea Jerry John Rawlings yɛɛ a ɛma ne din terɛw ne sɛ ɔsuo dodow-amambu mu wɔ Gaana. Abere no, na ɔyɛ ɔmanpanin.