You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.

Abusua yɛ nkorɔfo ne kuw a wɔwɔ nana biako.

Din
papa
maame
nua
nana
abofra

Busua biara wɔ busua-fie. Mfie-mfie yɛ mpɔta. Mpɔta-mpɔta yɛ kurow. Nkurow-nkurow yɛ man. Aman-aman yɛ asaasetaw.