Benada

Ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ nnawɔtwe no mu

Benada yɛ da etɔ so mienu wɔ nawɔtwe no mu. Yɛwɔ nna nson wɔ nawotwe no mu na Benada na edi Dwoada akyi pɛɛ