Akuapem

Kyerɛ Twi kasa a atwerɛsɛm yi ɛwɔ mu. Kasa ahorow a wobɛtumi akyerɛ ɛne: Akuapem, Asante, Fante.

Akuapem gyina hɔ ma

  • Akuapem people, Abusuakuo wo Ghana
  • Akuapem dialect,ɔmo kasa
  • Akuapem Kingdom, Kane aheman